Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Behandling av akutte problemer

En av de vanligste årsakene til at en pasient søker opp en tannlege er fordi de har vondt i munnen. Akuttbehandling skiller seg fra ordinær tannbehandling da hovedmålet med behandlingen kun er å ta hånd om det problemet som pasienten søker tannlegen for; oftest å fjerne smerten, helst for godt! Ofte vil en akuttpasient ofte bidra til å fylle opp en fra før så full timebok.

Dette stiller visse krav til akuttbehandlingen.

  • Den skal være så smertefri og komfortabel som mulig
  • Den skal være så enkel som mulig
  • Den skal løse problemet for pasienten
  • Den skal gå så raskt som mulig uten å sette sikkerheten på prøve

Bestill en time