Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Vet du:

  • at det finnes en tannsykdom som er like vanlig som "hull i tennene"?
  • at symptomene på denne sykdommen oftest er så ubetydelige at alvorlig skade kan oppstå før sykdommen oppdages og behandles
  • at denne sykdommen allerede etter 40års alder er en vanligere årsak til at man mister tennene enn karies
  • at man med framgang kan forebygge og behandle denne sykdommen

Vet du nok om denne sykdommen som er så vanlig at den rammer nesten alle?

Hva er det?

Periodontitt (Pyorea) er betennelse i tannens støtteapparat.

Hvordan får vi det?

Som med karies er dette også et resultat av flere samvirkende faktorer, men det er ingen tvil om at det er bakterier som er hovedårsaken til denne sykdomstilstanden i tannens støtteapparat, det vil si de strukturene som gjør at tannen sitter fast i munnen. Sykdommen begynner med at bakterier fester seg til- og formerer seg i tannkjøttskanten inntil og rundt tannen. Om disse bakteriene blir liggende der for lenge vil kroppens immunforsvar registrere dette og sette i gang en betennelsesreaksjon.


Behandling

Fjerne bakteriene. Fjerne muligheten for bakterier å feste seg til tannen i og under tannkjøttskanten. Dette gjøres ved å ta bort tannstein og slette-/jevne ut fyllinger og rot-overflaten. Avhengig av sykdommens omfang og utbredelse kan behandlingen kreve alt fra en til flere behandlingstilfeller. Oftest minst tre besøk, avhengig av hvor flink pasienten er til å holde rent. Behandlingen av denne sykdommen er et lagarbeid mellom pasient og tannlege. Tannlegen forteller og viser pasienten hvor sykdommen finnes og hvordan man skal holde rent på enkleste og beste måte. Deretter tar tannlegen og skraper rent de tennene som er rammet og følger opp sitt eget arbeid. Pasienten på sin side holder rent etter beste mulige evne, som anvist av tannlegen. Om lagarbeidet fungerer kan man få kontroll over sykdommen og skape friske forhold.

Bestill en time