Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Tannerstatning med implantater

Kjære pasient,
Takk for at du viser oss interesse med ditt ønske om å få nye tenner. Tannimplantater kan være veien til bedre livskvalitet, selvtillit og naturlig livsglede.

Vi har siden 2008 utført denne type behandling og benytter kun vitenskaplige dokumenterte anerkjente implantater og implantatbasert protetikk, og vi er en av få klinikker i Østfold med hele spesialistteamet samlet under et tak. Tannlegene er godkjent av NAV, slik at du som pasient kun får full refusjon ved slik behandling om du tilfredstiller kravene til stønad. Vi kan svare på dette.

Et tannimplantat er laget av titan, og er en liten "skrue" som med et inngrep festes i kjevebenet. Noen ganger er det nødvendig med flere tannimplantater for at tennene du ønsker skal få god forankring. Det brukes lokalbedøvelse, men ved særskilte behov eller dersom pasienten ønsker det, kan behandlingen også gjøres under generell anestesi (narkose).

Under tilhelingsperioden vurderer vi sammen om du behøver å bruke provisoriske tenner, som vi da oftest lager ferdig på forhånd.

Implantatbehandling er ressurskrevende og det stilles krav til både behandlere og pasient. Det kreves en grundig og omfattende utredning, samt blant annet at pasientens kjever og munnhule må være fri for sykdomstilstander.

Dersom du røyker er dette prognosesenkende, og det er viktig at du forstår at et vellykket behandlingsresultat - som for all tannbehandling - ikke helt ut kan forhåndsgaranteres eller varigheten forutsies.

Det er viktig å følge opp til avtalte kontroller, samt passe på å ha en god munnhygiene. Dette for å minske sjansen for sykdom som kan oppstå rundt implantatene.

Implantater er dyre, og det brukes kostbart utstyr. Det stilles også strengere krav til hygiene.

Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt på telefon 69 33 43 40.

Bestill en time