Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Som en naturlig del i vår streben etter å behandle pasienter med tannlegeskrekk, tilbyr vi sedasjon, lystgass og narkose.

Mange mennesker har tannlegeskrekk, noe som ofte medfører at de ikke alltid får oppsøkt tannlege i rett tid. I de fleste tilfeller vil rett tannlege kunne være med på å gi pasienten den trygghet og tillit som er så viktig for at det skal være mulig å få gjennomført en god tannbehandling.

Beroligende medisiner og lystgass, kan i mange tilfeller være det lille ekstra som skal til for å komme over terskelen.
Dersom ikke det fungerer kan kanskje den eneste utveien være narkose. Vi har et etablert samarbeid med anestesileger og anestesisykepleiere, som har stor erfaring med denne form for behandling.

Har du spørsmål om denne type behandling er du velkommen til å kontakte oss.

Bestill en time