Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Av og til står vi ovenfor tilstander som krever kirurgiske inngrep. Det kan være plagsomme visdomstenner som ikke kan fjernes uten operasjon, infeksjoner i tenner eller omliggende vev. Også implantatoperasjoner hører med til kirurgens oppgaver.

I de fleste tilfeller henvises pasientene til kirurg fra andre tannleger.

Vi utfører selvsagt disse inngrepene hos oss, er godkjent av NAV for å utføre slike inngrep med trygdestønad, og er en av få klinikker i Østfold som kan gjøre dette på samme sted. Ta kontakt for mer informasjon.

Bestill en time