Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Vanlig tannrøntgen er ikke alltid tilstrekkelig for å stille diagnoser. Også i planleggingen av større arbeider vil et oversiktsbilde av kjever og tenner være påkrevet. Slikt utstyr er tilgjengelig hos oss.

Ved mere avanserte undersøkelser henvises pasientene til Unilabs (før: Fredrikstad Røntgeninstitutt).