Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Hva er det?

Rotbehandling er det man gjør for å fjerne bakteriene som befinner seg nede i rotkanalen.

Hvordan kommer bakteriene ned i rotkanalen?

Det finnes flere teorier om hvilke måter bakteriene kommer inn i rotkanalen i tannen. Men en av de vanligste måtene er som et resultat av karies eller "hull i tannen". Når bakteriene baner seg vei inne i tannen får tannbenet kontakt med munnhulen. Tannbenet består av mineral fulle av væskefylte kanaler og i disse kanalene finnes mange nervefibere. Opptil 10`000 pr. mm2. Om det oppstår større temperaturforandringer i munnhulen, f. eks når man spiser is eller drikker kaffe, eller om man tilfører emner som trekker til seg væske, f. eks sukker, så skaper dette forandringer i væskenivåene i tannbenet og nervene påvirkes. Dette oppleves som vondt, ising med mer. Til slutt om prosessen får fortsette, kommer bakteriene til slutt inn til "nerven" (pulpa). "Nerven" forsvarer seg hele tiden så godt den kan men i de fleste tilfeller må den gi opp kampen og dør. Dette gir bakteriene fritt spillerom og de sprer seg inne i tannen og i kanalen hvor "nerven" har ligget tidligere. Tannen sitter som kjent i kjevebenet, og det gjør at bakteriene, gjennom kanalen, får tilgang til kjevebenet. Kroppen forsvarer seg og trekker seg tilbake i området rundt den/de røttene som det ligger bakterier i. Dette området erstattes med et hulrom som fylles med væske og forsvarsceller som skal hindre at bakterien kommer ut i kjevebenet. Behandlingen er årsaksrettet og går ut på å fjerne årsaken til problemet, nemlig bakteriene. Kanalene i røttene kan være veldig små og trange, og for å finne disse må en del av tannens topp, kronen, fjernes. Deretter brukes ulike små instrumenter, filer, nede i kanalene for å fjerne alle de millioner av bakterier som finnes i tannen. Når tannens alle kanaler er renset opp og det er sannsynlig att bakteriene er borte fylles kanalene med rotfyllingsmasse. På toppen gjøres noe for å erstatte den delen av tannen som er borte. Prognosen på rotfyllinger av tenner varierer, og om en rotfylling utføres på det som i dag sees på som vitenskap og tilegnet erfaring kan allikevel prognosen variere mellom 50-95%. Dette kommer helt an på diagnosen. Din tannlege kan fortelle mer om dette.

Hvordan kan du som pasient vite at du får en så bra rotfylling som mulig?

Som du sikkert har forstått så er det mange faktorer som bestemmer hvor bra en rotfylling blir. Diagnosen sammen med den tekniske utføringen av rotbehandlingen er det viktigste. Men typen av bakterier som finnes i kanalen og kanalens form er også viktig. Det finnes allikevel en del ting som det kan være greit for deg som pasient å kjenne til. Et av målene med rotbehandlingen er å fjerne de bakteriene som finnes nede i rotkanalene, og da blir også et av målene å hindre att nye bakterier kommer ned i kanalene fra de gamle blir fjernet til det at tannen blir rotfylt. For a få til dette må tannlegen sørge for att tannen og området rundt er sterilt. Dette kan kun oppnås ved å isolere tannen fra munnhulen. Til dette benyttes en gummi-duk, eller kofferdam som vi tannleger kaller den. En slik skal som hovedregel alltid brukes! På røntgenbilde kjennetegnes en teknisk god rotfylling av en kanal med at rotfyllingen skal være så bred som mulig, gå så nære rotspissen som mulig og være så jevn i fargen som mulig. Se bilde. Bildeserien under viser bildene som taes under rotbehandlingsarbeidet for å sikre god teknisk kvalitet på rotfyllingen:

1. Før behandling2. Bilde for å bestemme hvor lang roten er3. Rotfyllingsbilde

Bestill en time