Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Er du dagtrøtt? Sliter du med dårlig søvn og snorking?

Da er du ikke alene. Svært mange utvikler det i voksen alder. Om det forblir et problem over tid, bør du utredes og behandles. Mange med snorking har også pustestopp gjennom natten. Det medfører sosiale og medisinske problemer. Det er vitenskapelig bevist, at mange og gjentatte pustestopp om natten, blant annet påvirker lunge-, hjerte og karfunskjon, samt hormoner, som kan ha store konsekvenser for din helse. Et vanlig symptom er at man ikke blir uthvilt, og er trett om dagen.

Behandling med søvnapnéskinne (SAS)

Metoden skjer uten noen som helst form for inngrep i munnen, er reversibel og har god prognose.

Behandlingen med søvnapneskinne, SAS, er grundig dokumentert og godt forankret vitenskapelig, og det foreligger et rikt erfaringsmateriale fra langvarig bruk av SAS både nasjonalt og internasjonalt.
Klinikkens personale har behandlet pasienter siden 2000, og er en av pionerene på området!

Introduksjon

En søvnapnéskinne holder underkjeven frem i en på forhånd, bestemt, akseptabel posisjon. Snorking og antallet pustestopp reduseres betraktelig. Dette vil trolig ha en merkbar effekt på din dagtretthet, som brukes som en markør for tilstanden. Er du dagtrett? Last ned Epworth søvnighetskala (PDF), ta testen, og send den til oss eller kontakt oss, slik at vi kan sette deg i kontakt med ØNH-/lunge spesialist for videre utredning.

Resultater etter bruk av søvnapnéskinner, i behandlingen av snorking og søvnapné, for fremføring av underkjeven under søvn er meget god for våre pasienter.
Antallet pustestopp reduseres betraktelig. Søvnapnéskinner har god effekt etter mislykket kirurgi, samt CPAP-behandling som av ulike årsaker ikke har ført frem! Effekten av søvnapnéskinner er avhengig av type, kvalitet og ikke minst behandler! Vår somnodonti-tannlege kan fortelle deg hvilken søvnapnéskinne som har best effekt for deg.

Som NOSMED-medlem (Norsk Odontologisk Søvnmedisin – forening), kan vår tannlege Anders Dyrbing, veilede deg på best mulig måte. Med over 600 behandlede pasienter, og gode kunnskaper om bitt og kjeveledd, er du sikret optimalt resultat.

Behandlingen er selvfølgelig helt smertefri, har få og ubetydelige bivirkninger (rett håndtert), er reversibel og ikke-invasiv.

Vi samarbeider med Spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Korrekt diagnostisering av en søvnsykdom er helt avgjørende for en vellykket behandling, og slik diagnostikk kan kun utføres av spesialistlege. Oppfølging og behandling med godt resultat er avhengig av tett medisinsk/odontologisk samarbeid.

Sammen kan vi tilby en profesjonell behandling og oppfølging av deg som pasient.

Test om du har søvnapné


Du kan bestille søvnutredning via vår samarbeidspartner sovnutredning.no
Klikk her for å bestille

Skjema til utfylling

Last ned


For mer informasjon om søvnutredning, se www.somni.no