Dampskipsbrygga 10, 1607 Fredrikstad Mandag - fredag 08:00-16:00 69 33 43 40

Tannbehandlingsangst

Angst for tannbehandling (Tannlegeskrekk) er ingenting man fødes med, men som kan oppstå av flere grunner. Den kan komme tidlig eller sent i livet, men aller viktigst; den kan bearbeides og som oftest kureres.

Som med de fleste fobier, er det viktig med faktaopplysninger, delaktighet og grundig forståelse av hva det er pasienten opplever som ubehagelig/fryktelig. I tillegg trenger man TID. Tannlegeskrekk kureres ikke på 10 minutter.

Det er viktig å snakke sammen/bli kjent med hverandre, slik at pasient og behandler kan stole på, og forstå hverandre. TILLIT må skapes. Viktig er også TÅLMODIGHET. Man kan ha all tid i verden, men er vi ikke tålmodige, så skapes stress, noe som motarbeider prosessen. Sist men ikke minst er TILSTEDEVÆRELSE.

Dette er viktige dimensjoner i behandlingen av tannbehandlingsangst. Vi samler dette med ett begrep som vi alle arbeider etter; “Pasienten i sentrum – fokus på smertefri behandling. Vi er til for deg!”

Føles dette riktig for deg? Ta kontakt med oss når det passer for deg.

Bestill en time